Okumak Çok Güzel

Bu kitabı hazırlamaktaki amacımız, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına dillerini doğru bir şekilde öğrenmelerini ve kullanmalarını, kendi kültürel değerlerini ve kimliklerini korumalarını sağlamaktır. Her birinde farklı kahramanlarla, farklı yolculuklara çıkaran 17 adet hikayeden oluşan kitabımızı; çevreye duyarlılık, doğa ve hayvan sevgisi, yardımlaşma, yaşlılarla güzel ilişkiler kurma, aile bağlılığı gibi konulara yer vererek evrensel değerler çerçevesinde çocuklarda bilinç oluşturmayı hedeflerken, bir yandan bu olayları kendi kültürleriyle harmanladık.

Hikayelerin çocuklar tarafından kolayca okunup algınabilmesi için basit ve kısa cümleler kurarak, dilin sade kullanımına özellikle dikkat ettik. Her bir hikayeden sonra arkasından gelen etkinliklerle, çocukların hikayeler üzerinde düşünme ve yorumlama becerilerini geliştirirken, bir yandan da eğlenmelerini hedefledik.

Hazırladığımız sorular özellikle kolayca cevaplayabilecekleri basit seviyededir, böylece doğru cevaplar veren çocuklar özgüvenli olarak “Başardım.” duygusunu yaşayabilirler.

Çocuk kitaplarının olmazsa olmazı görseller, anlatılan durumun çocuğun zihninde şekillenmesine kolaylık sağlar ve kalıcılığı arttırır. Ayrıca kullanılan doku, şekil, renk, çizgi çeşitliliği ile çocuklara sanat ve estetik değerlerle tanıştırmayı hedefledik.

Umarız hazırladığımız bu kitap ile çocuklara bir yandan kitap okuma sevgisi kazandırırken, bir yandan da ana dillerini sevmeleri ve dil becerilerini geliştirmelerine teşvik etmek konusunda bir fark yaratabiliriz. Kitabımızın hazırlığı boyunca uzmanlığıyla bizi gönüllü olarak destekleyen emekli öğretmen ve yazar Elisabeth Nevyjel’e teşekkür ediyoruz.

Selma Otuk & Gül Çetin

Für das vorliegende Buch haben wir uns das Ziel gesetzt, türkischen Kindern, die in der Migration leben, Geschichten in korrektem, aber leicht verständlichem Türkisch anzubieten, und gleichzeitig einen Beitrag zu leisten, ihnen ihre kulturelle Identität zu bewahren.

Die 17 Geschichten mit sehr unterschiedlichen Helden und Handlungen haben viele Themen: Es gilt, die Umwelt, Natur- und Tierliebe, Hilfsbereitschaft, den Umgang mit alten Menschen, die Familie und andere Gegebenheiten des täglichen Lebens im Rahmen einer universellen Wertordnung zu sehen und diesbezügliche Erkenntnisse zu gewinnen. Gleichzeitig sollen die Erzählungen ihnen Einblicke in ihnen unbekannte Aspekte ihrer eigenen Kultur gewähren.
Es wurde Wert darauf gelegt, dass gerade Kinder, die in der Migration aufwachsen, und daher weniger Gelegenheit haben, ihre Türkischkenntnisse zu vervollkommnen, mit diesen Texten nicht überfordert werden. Diese sind daher in betont einfacher Sprache, mit kurzen Sätzen und leicht verständlichen Formulierungen geschrieben.


Im Anschluß an jede Geschichte wurden Übungen erstellt, die den Kindern Gelegenheit geben sollen, ihre Gefühle und Gedanken dazu zum Ausdruck zu bringen, und zu zeigen, dass sie den Sinn der Geschichte verstanden haben. Durch die richtige Beantwortung der einfach gehaltenen Fragen, sollen dem Kind Erfolgserlebnisse beim Lesen türkischer Texte gesichert werden, die in weiterer Folge die Motivation zum Lesen steigern werden.
Die Gestaltung des Buches soll dazu beitragen, die visuellen und geistigen Fähigkeiten des Kindes zu vervollkommnen. Die Illustrationen leisten einen Beitrag zur Förderung der Aufnahmefähigkeit mit allen Sinnen und sollen das Kunstverständnis wecken.


Wir hoffen, mit diesem Buch bei den Kindern die Freude am Lesen zu vertiefen, und ihre sprachliche Entwicklung, insbesondere in Hinblick auf die Muttersprache, zu fördern.

Selma Otuk & Gül Çetin